Tony Bennett, Lady Gaga – The Lady is a Tramp

Musím se smát sám sob?, když napíšu že Lady Gaga je velká zp?va?ka na blogu, kde se v?nuju spíš okrajov?jším žánr?m. Ale zkuste se zaposlouchat do lehkosti s jakou si st?ihla píse? The Lady is a Tramp z muzikálu Babes in Arms. Nádhera. S Tony Bennettem, který je o neuv??itelných šedesát let starší p?sobí naprosto p?irozen?, jako by ji to u?inilo zralejší a jeho mladším.

Share Button