Tygr

William Blake, Zdeněk Hron / Jirka Vrba 2020

Tygře, tygře, žhavě žneš
v noci, jíž jak lesem jdeš!
Kdo vzal smrti její moc
a dal ti strašnou souměrnost?

V hloubi kde, kde v nebesích
planul oheň očí tvých?
Na čích perutích se vznese?
Která ruka plamen snese?

Který fortel, které ruce
utkaly tkáň tvého srdce?
Kdo, když srdce začlo být,
strašný spár moh vytvořit?

Kdo dal řetěz? Kdo jej kul?
V které výhni mozek žhnul?
Která kovadlina, hmat
smí tu hrůzu do kuk brát?

Když pak hvězdy vrhly kopí,
jejich slzy nebe kropí,
moh se, kdo tě stvořil, smát?
Beránka moh udělat?

Tygře, tygře, žhavě žhneš
v noci, jíž jak lesem jdeš!
Kdo kdy smrti vezme moc
a dá ti strašnou souměrnost?