Ticho

Jana Hubáčková / Jirka Vrba, 1995

Tuto píseň zpívám srdcem,
má zvláštní noty,
co mají boty,
a odejdou, když ji zpívám jinak.

Je v ní
tichá něha, tichý sníh,
tichá radost, tichý smích,
tichá bouřka, tichý hrom,
tichá hudba, tichý zvon.

Tichá prosba, tichý tanec,
tichá vděčnost, tiché dlaně,
ticho mraků, tichý déšť
tichnou ústa, tichne řeč.

Zpívám si tichou píseň,
má tichá slova znějí tiše,
tiší bolest, tiše píše,
na tichá místa tvých tichých ran.

Je v ní
tichá touha, tichý sen,
tiší ptáci, tichý den,
ticho hvězdy, tiché nebe,
tichý úsměv, ticho tebe.

Tichá víra, tichý dech,
tichá bolest, tichý vzdech,
ticho mostů, tichá lítost,
tichá náruč, tichá milost.

Zpívám si tichou píseň,
tiší píseň,
tichnou strachy …
tichne tma …