Era uma vez

Florbela Espanca, přeložila Kateřina Ritterová / Jirka Vrba, 2007

Na dlani nesu ti zapomění
zlých dní, cos prožil lásko moje
a tvým ranám nesu uzdravení
jímž vyléčí se hořká bolest tvoje

Jak mořská vlna je mé pohlazení
ve jménu mém skrytá květina je
světlo mých očí paleta je
malíře jenž s ní vítr vypodobní

Všechno co mám chci ti dát
hvězdu spící
plášť tkaný z mlhy jenž noci je blízká
slunce ze zlata, moře zpívající
Všechno ti dám co kdy na světě bylo
jsem ta po které se ti stýská
princezna z pohádky bylo nebylo