Čekání

Hanuš Bonn / Jirka Vrba, 2005

A to prý je čas
to křehké sesouvání
dech písně v oblacích
a odplouvání

A to prý je zem
to těžké vydechnutí
zrající z bolesti
až v něhu tiché smrti

A to prý jsem já
ten pramen ztracený
jenž zaklet v průvan času
ze země trysknout žízní
stříbrem hlasu