Archiv štítku: Mercedes Sosa

Mercedes Sosa – Tristeza

Tohle je zajímavá nahrávka argentinské zp?va?ky Mercedes Sosa, je z roku 1967, to jí bylo 32 a její kariéra byla na za?átku.

Mercedes Sosa

Když jsem byl p?ed ?asem v Londýn?, vzal jsem si do hlavy, že seženu jedno CD od Astora Piazzolly. Vplul jsem do prodejny rozm?r? našich *market? a hledal správnou škatulku. Pomalu jsem pro?esal celý obchod a nikde nic. Tak si ?íkám, že tam taky nic nemají. To jsem ješt? netušil, že ta prodejna má celé další patro. Svou lámanou angli?tinou jsem se doptal na Pizzollu – škatulka ‚world music, argentina‘. Taky m? to mohlo napadnout. Tam se na m? usmívala dvacítka jeho CD a mra?ily cenovky v librách. Tam jsem taky podruhé narazil na zp?va?ku Mercedes Sosa. Krom? Piazzolly plnila zbytek této škatulky. P?edtím jsem ji jednou slyšel spole?n? s Julií Zenko. K té se dostanu n?kdy jindy.

Latinská amerika má kousky d?jin podobné s námi. Alespo? co se tý?e totality. Jak Brazílie, tak Argetina m?ly totalitní vlády v druhé polovin? 20. století. Mercedes Sosa je nejenom výborná zp?va?ka, ale také osobnost, která se této totalit? dokázala postavit. Hezké ?tení o ní je
zde. A samoz?ejm? odkaz do wikipedie.