Moma Tudoro

Jako řeka plyne bulharská píseň Moma Tudoro, někdy klidněji, někdy je divočejší, proudy se prolínají až pomalu zmizí v dáli.